Zakoni iz djelokruga obavljanja poslova

 

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+arhivskom+gradivu+i+arhivima&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o cestama

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+cestama&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o državnim potporama

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+dr%c5%beavnim+potporama&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+elektroni%c4%8dkom+izdavanju+ra%c4%8duna+u+javnoj+nabavi&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o energetskoj učinkovitosti

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+energetskoj+u%c4%8dinkovitosti&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+financijskom+poslovanju+i+predste%c4%8dajnoj+nagodbi&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+kulturnim+vije%c4%87ima+i+financiranju+javnih+potreba+u+kulturi&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=%22Zakon+o+financiranju+jedinica+lokalne+i+podru%c4%8dne+(regionalne)+samouprave%22&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+financiranju+politi%c4%8dkih+aktivnosti%2c+izborne+promid%c5%bebe+i+referenduma&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+financiranju+vodnoga+gospodarstva&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o fiskalnoj odgovornosti

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+fiskalnoj+odgovornosti&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o gospodarenju otpadom

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+gospodarenju+otpadom&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o gradnji

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+gradnji&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o građevinskoj inspekciji

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+gra%c4%91evinskoj+inspekciji&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o grobljima

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+grobljima&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+hrvatskim+braniteljima+iz+Domovinskog+rata+i+%c4%8dlanovima+njihovih+obitelji&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+hrvatskom+crvenom+kri%c5%beu&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o javno-privatnom partnerstvu

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=%22Zakon+o+javno-privatnom+partnerstvu%22&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o javnoj nabavi

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+javnoj+nabavi&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+komasaciji+poljoprivrednog+zemlji%c5%a1ta&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o komunalnom gospodarstvu

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+komunalnom+gospodarstvu&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o koncesijama

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+koncesijama&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o lokalnim izborima

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+lokalnim+izborima&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o lokalnim porezima

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+lokalnim+porezima&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Opći porezni zakon

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Op%c4%87i+porezni+zakon&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=%22Zakon+o+lokalnoj+i+podru%c4%8dnoj+(regionalnoj)+samoupravi%22&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+Nacionalnoj+infrastrukturi+prostornih+podataka&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o najmu stanova

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+najmu+stanova&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+obiteljskom+poljoprivrednom+gospodarstvu&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o obveznim odnosima

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+obveznim+odnosima&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Ovršni zakon

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Ovr%c5%a1ni+zakon&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+odgoju+i+obrazovanju+u+osnovnoj+i+srednjoj+%c5%a1koli&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o održivoj uporabi pesticida

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+odr%c5%beivoj+uporabi+pesticida&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o općem upravnom postupku

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+op%c4%87em+upravnom+postupku&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+pe%c4%8datima+i+%c5%beigovima+s+grbom+Republike+Hrvatske&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=%22Zakon+o+pla%c4%87ama+u+lokalnoj+i+podru%c4%8dnoj+(regionalnoj)+samoupravi%22&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o podrućjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+podru%c4%8djima+%c5%beupanija%2c+gradova+i+op%c4%87ina+u+Republici+Hrvatskoj&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+pogrebni%c4%8dkoj+djelatnosti&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o poljoprivredi

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+poljoprivredi&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o poljoprivrednom zemljištu

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+poljoprivrednom+zemlji%c5%a1tu&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o porezu na dodanu vrijednost

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+porezu+na+dodanu+vrijednost&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o porezu na dohodak

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+porezu+na+dohodak&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+poslovima+i+djelatnostima+prostornog+ure%c4%91enja+i+gradnje&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+postupanju+s+nezakonito+izgra%c4%91enim+zgradama&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+poticanju+razvoja+malog+gospodarstva&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+potpori+poljoprivredi+i+ruralnom+razvoju&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o pravu na pristup informacijama

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+pravu+na+pristup+informacija&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+pred%c5%a1kolskom+odgoju+i+obrazovanju&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&od=01.11.1996&do=06.02.2022&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+prijevozu+u+cestovnom+prometu&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+procjeni+vrijednosti+nekretnina&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+prodaji+stanova+na+kojima+postoji+stanarsko+pravo&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o proračunu

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+prora%c4%8dunu&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o prostornom uređenju

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+prostornom+ure%c4%91enju&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+provedbi+Op%c4%87e+uredbe+o+za%c5%a1titi+podataka&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o radu

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+radu&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o ravnopravnosti spolova

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+ravnopravnosti+spolova&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o rederendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=%22Zakon+o+referendumu+i+drugim+oblicima+osobnog+sudjelovanja+u+obavljanju+dr%c5%beavne+vlasti+i+lokalne+i+podru%c4%8dne+(regionalne)+samouprave%22&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+regionalnom+razvoju+Republike+Hrvatske&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o savjetima mladih

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+savjetima+mladih&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o sigurnosti prometa na cestama

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+sigurnosti+prometa+na+cestama&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=%22Zakon+o+slu%c5%bebenicima+i+namje%c5%a1tenicima+u+lokalnoj+i+podru%c4%8dnoj+(regionalnoj)+samoupravi%22&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o socijalnoj skrbi

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+socijalnoj+skrbi&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o sportu

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+sportu&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o sprječavanju sukoba interesa

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+sprje%c4%8davanju+sukoba+interesa&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o Središnjem registru državne imovine

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+Sredi%c5%a1njem+registru+dr%c5%beavne+imovine&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o sustavu civilne zaštite

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+sustavu+civilne+za%c5%a1tite&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja Razvojem Republike Hrvatske

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+sustavu+strate%c5%a1kog+planiranja+i+upravljanja+razvojem+Republike+Hrvatske&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o šumama

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+%c5%a1umama&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o trgovačkim društvima

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+trgova%c4%8dkim+dru%c5%a1tvima&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+turisti%c4%8dkim+zajednicama+i+promicanju+hrvatskog+turizma&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o turističkoj pristojbi

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+turisti%c4%8dkoj+pristojbi&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+ubla%c5%beavanju+i+uklanjanju+posljedica+prirodnih+nepogoda&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o udrugama

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+udrugama&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+ugostiteljskoj+djelatnosti&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+unapre%c4%91enju+poduzetni%c4%8dke+infrastrukture&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o upravljanju državnom imovinom

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+upravljanju+dr%c5%beavnom+imovinom&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o upravnim pristojbama

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+upravnim+pristojbama&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o ustanovama

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+ustanovama&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+uvo%c4%91enju+eura+kao+slu%c5%bebene+valute+u+Republici+Hrvatskoj&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o vatrogastvu

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+vatrogastvu&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+vlasni%c5%a1tvu+i+drugim+stvarnim+pravima&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o vodama

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+vodama&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o vodnim uslugama

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+vodnim+uslugama&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+zakupu+i+kupoprodaji+poslovnog+prostora&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+za%c5%a1titi+i+o%c4%8duvanju+kulturnih+dobara&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o zaštiti na radu

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+za%c5%a1titi+na+radu&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o zaštiti od požara

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+za%c5%a1titi+od+po%c5%beara&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+za%c5%a1titi+od+svjetlosnog+one%c4%8di%c5%a1%c4%87enja&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o zaštiti okoliša

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+za%c5%a1titi+okoli%c5%a1a&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o zaštiti potrošača

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+za%c5%a1titi+potro%c5%a1a%c4%8da&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+za%c5%a1titi+prijavitelja+nepravilnosti&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o zaštiti prirode

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+za%c5%a1titi+prirode&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+za%c5%a1titi+pu%c4%87anstva+od+zaraznih+bolesti&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o zaštiti zraka

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+za%c5%a1titi+zraka&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o zaštiti životinja

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+za%c5%a1titi+%c5%beivotinja&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o zdravstvenoj zaštiti

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+zdravstvenoj+za%c5%a1titi&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da


Zakon o zemljišnim knjigama

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+zemlji%c5%a1nim+knjigama&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da