NAČELNIK  OPĆINE

Josip  Petković  Fajnik, dipl.oec.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Josip Špoljar, ing.str.

 

Potpredsjednik

Josip  Rajaković

Potpredsjednik

Stjepan  Novosel

 

Vijećnici:

Suzana Malezija

Tomislav Stepinac

Verica Jarnečić

Ivan Golub

Marija Puškar

Snježana Mrakužić

Željka Petković

Josip Belinak

Matija Žalac

Nikola Vlašić