6ID PPUO Krašić Pročišćeni Plan

PPUO_KRAŠIĆ_Prijedlog pročišćenog teksta Odredbi

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_KARTE_5000-GP 


6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Konačni prijedlog Odluke

6ID_PPUO_KRASIC_Izvješće o JR


Javna rasprava

Zaključak

Prijedlog Odluke

Tekstualni dio


6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.1.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.2.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.3.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.4.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.5.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.6.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.7.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.8.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.9.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.10.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.10.a

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.11.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.12.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.13.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.14.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.15.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.16.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.17.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.18.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.19.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.20.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.21.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.22.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.23.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.24.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.25.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.26.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.27.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-SHEMA

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_25000-1. Korištenje i namjena prostora

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_25000-2.1. Pošta i telekomunikacije

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_25000-2.2. Energetski sustav

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_25000-2.3. Vodnogospodarstvo

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_25000-3.1.a Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora 1

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_25000-3.1.b Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora 1.b


Propisi dokumentacija

Zahtjevi

Izvješće o javnoj raspravi

Evidencija postupka

Sažetak za javnost


Općina Krašić Prostorni plan – shema

Općina Krašić Prostorni plan – 1

Općina Krašić Prostorni plan – 2

Općina Krašić Prostorni plan – 3

Općina Krašić Prostorni plan – 4

Općina Krašić Prostorni plan – 5

Općina Krašić Prostorni plan – 6

Općina Krašić Prostorni plan – 7

Općina Krašić Prostorni plan – 8

Općina Krašić Prostorni plan – 9

Općina Krašić Prostorni plan – 10

Općina Krašić Prostorni plan – 11

Općina Krašić Prostorni plan – 12

Općina Krašić Prostorni plan – 13

Općina Krašić Prostorni plan – 14

Općina Krašić Prostorni plan – 15

Općina Krašić Prostorni plan – 16

Općina Krašić Prostorni plan – 17

Općina Krašić Prostorni plan – 18

Općina Krašić Prostorni plan – 19

Općina Krašić Prostorni plan – 20

Općina Krašić Prostorni plan – 21

Općina Krašić Prostorni plan – 22

Općina Krašić Prostorni plan – 23

Općina Krašić Prostorni plan – 24

Općina Krašić Prostorni plan – 25

Općina Krašić Prostorni plan – 26

Općina Krašić Prostorni plan – 27

Općina Krašić Prostorni plan – Energetski sustavi i mreže

Općina Krašić Prostorni plan – Korištenje i namjena prostora

Općina Krašić Prostorni plan – Sustav pošte i telekomunikacija

Općina Krašić Prostorni plan – Uvjeti za korištenja, uređenja i zaštite prostora 1

Općina Krašić Prostorni plan – Uvjeti za korištenja, uređenja i zaštite prostora 2

Općina Krašić Prostorni plan – Uvjeti za korištenja, uređenja i zaštite prostora 3

Općina Krašić Prostorni plan – Vodnogospodarstvo

PROČIŠĆEN  TEKST  IZMJENA I DOPUNA

JAVNA RASPRAVA O  VII. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOGA PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE