Nacrt II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Krašić za 2023.godinu

NASLOV

I OPĆI DIO – SAŽETAK

II OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA

II POSEBNI DIO – RASHODI


Nacrt (prijedlog) proračuna Općine Krašić za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu


Financijski izvještaj 1-9/23


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Nacrt I. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu.
 


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Krašić za 2022. godinu


Financijsko izvješće za razdoblje 1-6/22