Javne potrebe u kulturi 2023.

Prijavni obrazac

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5


Javni poziv – kultura 2022

Javni poziv – sport 2022

Udruge – Obrazac 5 2022

Udruge – Izjava o nepos. dvostrukog financiranja 2022

Udruge – Izjava o partnerstvu 2022

Udruge – Prijavni obrazac 2022

Udruge – Izjava o nekažnjavanju 2022