Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16 i 114/22) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17, 144/20 i 30/23),  Općina Krašić je obvezna registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH) - link

U EOJN RH, u desnom kutu kliknite na izbornik „Registri ugovora“, u rubrici „Naručitelj“ „Općina Krašić“ te „Kreiraj izvješće“ kako biste dobili objavljeni Registar ugovora Općine Krašić po datumu objave, datumu ažuriranja ili datumu sklapanja ugovora.