STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

UdrugeDigitalna pristupačnost

u slikama

NASTAVAK BROJNIH ATIVNOSTI NA SREĐIVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Utorak, 17 Studeni 2020 23:01

Proteklih dana općinska uprava bavila se sa brojnim aktivnostima koje se tiče komunalne infrastrukture na području naše općine.
Radovi na uređenju lokalnih prometnica i odvojaka cesta izvode se planiranom dinamikom u Krupačama, Pribiću, Brezariću, Puškarovome Jarku i Hutinu. Također načelnik je obišao pripremne radove na sanaciji platoa kod nogometnoga kluba Pribić gdje će se nakon postavljanja betonskih rubnjaka cijeli prostor presvući asfaltnim zastorom.


Nakon nekoliko godina čekanja ishođena je od strane Županijske uprave za ceste i lokacijska dozvola za proširenje prometnice Krašić – Vivodina. Također je dovršena procedura sa evidentiranjem nerazvrstanih cesta koje su geodetski izmjerene te je dio elaborata predan u nadležni Ured za katastar nekretnina.

Također se sređuju imovinsko-pravni poslovi za vodospremu Okrug, gdje će se uskoro ishoditi potrebna građevinska dozvola za investiciju u novu vodospremu za sigurniju i bolju vodoopskrbu cjelokupne općine. Sređuju se i imovinsko-pravni poslovi za sportske terene u Krašiću i Brezariću, gdje će se potom evidentirati postojeći sportski objekti.
Svi ovi poslovi od iznimne su važnosti za buduće investicije, ishođenje potrebnih dozvola, suglasnosti i kandidiranje istih na europske ili nacionalne izvore financiranja.