Tokom ovoga tjedna izvršen je obilazak i pregled nove opreme koju je tokom 2023.godine nabavila Vatrogasna zajednica Općine Krašić u skladu sa mogućnostima i potrebama pojedina članice. Radi se o vrlo vrijednoj opremi i po vrijednosti rekordnoj nabavi opreme u jednoj godini za potrebe VZO  Krašić.

Ukupna vrijednost novonabavljene opreme iznosila je 15.384,11 eura, od čega je Općina Krašić posebno izdvojila 4.000,00 eura, dok je Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije sudjelovala sa 2.400,00  eura, a ostatak su vlastita sredstva koja ima na raspolaganju VZO Krašić u iznosu od 8.984,11 eura. Vjerujemo da je u posljednjih nekoliko godina značajno poboljšana opremljenost naših vatrogasaca i da će se u tom smjeru i nastaviti dalje, kako bi vatrogasci bili što sigurniji i što bolji u obavljanju svojih zadaća. Nakon obilaska DVD-a Krašić u obilazak vatrogasaca i pregled opreme sa predsjednikom i zapovjednikom VZO Krašić tokom ovoga mjeseca uputiti će se načelnik Općine Krašić.    

Skip to content