Ovoga tjedna izvođeni su radovi na sanaciji preostale dionice županijske prometnice Brezarić – Podbrežje – Ozalj  koja je dodatno oštećena u potresima.

Radi se o dionici od gotovo 1,0  km, odnosno nekih 5.000 m2 sanirane površine, od lokalne prometnice, raskršća prema selu Mirkopolje i Zorkovcu, pa do granice naselja Podbrežja odnosno Grada Ozlja i Karlovačke županije. Manji dio dionice, od nekih 100-njak metara biti će potrebno posebno sanirati, jer se radi o većemu klizištu za koje će nakon istražnih radnji biti pristupljeno izradi projekta sanacije. Sve ostalo uređeno je sa novim asfaltnim slojem, te je još preostalo urediti bankine na navedenoj dionici. Važna je ovo investicija, jer se radi o glavnom prometnom pravcu iz Krašića prema Ozlju, odnosno Karlovačkoj županiji i obrnuto.     

Skip to content