Na sjednici općinskog vijeća održanoj u petak, 16.prosinca 2022.godine nalazilo se 18 točaka dnevnoga reda, većina kojih se odnosila na Poračun, te programe i planove vezane uz isti za narednu proračunsku godinu. Uz proračun koji je po prvi puta usvojen u eurima za 2023.godinu, usvojene su i projekcije za 2024. i 2025.godinu. Možemo kazati da je novi proračun rekordan što se tiče ukupnoga iznosa od gotova 3 milijuna eura (22,59 milijuna kuna), odnosno preciznije 2.986.150,00 eura, ali i sigurno po iznosu europskih sredstava koja su ili će biti kroz njega osigurana u udjelu od čak 1/3  tog istog proračuna. Najveći dio ukupnih, ali i europskih sredstava odnosi se svakako na izgradnju novog dječjeg vrtića kod zgrade Osnovne škole ‘Kardinal Alojzije Stepinac’, radi se o iznosu od gotovo milijun eura od čega je polovica osigurana na natječaju iz europskih fondova, točnije 490 tisuća eura ili gotovo 3,7 milijuna kuna. Druga važan dio proračuna je izgradnja komunalne infrastrukture, gdje je najvažnije istaknuti cestogradnju i ulaganje u nerazvrstane općinske prometnice, gdje je također osigurano 425 tisuća europskih sredstava ili 3,2 milijuna kuna. Nastaviti će se sa ulaganjima u sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, prije svega nerazvrstanih cesta, zatim projektiranjem pješačkih staza i ulica, uređivanjem parkirališta, javnih površina i trgova u Krašiću i Pribiću, daljnjim uređenjem Trga Hrvatskih branitelja, mjesnih groblji, javnih vatrogasnih i sportskih objekata, kao i općenito ulaganjima u vatrogastvo i sport. Posebno je važan dio socijalne komponente proračuna, gdje se i nadalje značajno podupiru brojne aktivnosti, odnosno programi, posebno sve ono što se tiče demografskih mjera od sufinanciranja rada dječjega vrtića, nabavke pomoćnih radnih materijala, nabavke opreme za novorođenčad, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i redovnih studenata, stipendija, isplate božićnice i druge mjere. Na početku sjednice prvo je raspravljano, odnosno detaljno su prezentirane VI.izmjene i dopune Prostornoga plana uređenja Općine Krašić, koje su važne jer se odnose na 60-ak zahtjeva što fizičkih i pravnih osoba, što javnopravnih tijela od kojih se većina odnosila na izmjene prostornoplanske dokumenatcije vezano uz mogućnosti gradnje i uređenja turističkih smještajnih objekata, što nas sve treba veseliti. Osim navedenog ovim izmjenama su usklađene odredbe našega Plana sa Prostornim planom Zagrebačke županije, planirane trase budućih prometnih pravaca i vrlo važno konačno su stvarno usklađene i administrativne granice i katastarske podloge sa službenim podacima Državne geodetske uprave, te smo granicu sa susjednim Gradom Jastrebarsko pomaknuli do potoka Brebrovac, čime je naselje Puškarova Jarak – Okrug cjelokupno obuhvaćeno Prostornim planom u područje Općine Krašić, kao i sa susjednom Općinom Žumberak, gdje je dio zaseoka kod Čunkove Drage praktično do pred Kostanjevac obuhvaćeno u područje Općine Krašić. Sve spomenuto povećalo je površinu Općine za preko 70 hektara (ha), najveći dio odnosi se na područje kod Okruga. Važnost kvalitetnog prostornog planiranja, kao i investicija koje se sve vežu upravo na prostorno-plansku dokumentaciju koja ih omogućava ne treba posebno isticati. Ove dvije možemo kazati najvažnije točke za daljnji razvoj i napredak Općine usvojene su jednoglasno od desetero prisutnih vijećnika, a sama sjednica trajala je nešto duže od 2,5 sata.  

Skip to content