Ovoga tjedna u srijedu kao što je bilo najavljeno nakon održane sjednice općinskoga vijeća održan je drugi po redu sastanak na temu rada dječjega vrtića ‘DIDI’ u Krašiću. Sastanci su održani prije svega vezano uz porast troškova poslovanja, od materijalnih troškova do troškova osoblja i svih ostalih, te zbog povećanja ekonomske cijene boravka djece u dječjemu vrtiću. Prema navedenome zahtjevu, odnosno obavijesti osnivača o povećanju ekonomske cijene vrtića ‘DIDI’ i nakon održanog prvog sastanka, na održanim odborima i na općinskom vijeće  donijelo je novu Odluku o sufinanciranju troškova boravka ekonomske cijene vrtića.

Nova iznosi sufinanciranja od 01.listopada od strane Općine Krašić prema roditeljima djece koji koriste usluga dječjega vrtića ‘DIDI’ Krašić iznose:

Za prvo dijete iz obitelji  1.350,00  kuna, a ukoliko ima više djece iz iste obitelji tada je iznos sufinanciranja za drugo i svako iduće dijete  1.550,00  kuna.

Za djecu obitelji gdje je zaposlen jedan od roditelja, te ukoliko ima mjesta u dječjemu vrtiću sufinancira se iznos od 1.100,00 kuna za prvo dijete, te  1.300,00  kuna za drugo dijete iz iste obitelji.  Što se tiče rada dječjega vrtića, odnosno obavljanju djelatnosti dječjega vrtića ‘DIDI’ u Krašiću održati će se još radni sastanak na navedenu temu i vjerujemo dogovoriti suradnja do realizacije investicije Općine Krašić u izgradnju novoga vrtića na lokaciji kod zgrade Osnovne škole ‘Kardinal Alojzije Stepinac’. Svi roditelji koji koriste uslugu dječjega vrtića ‘DIDI’ dužni su predati nove zahtjeve za upis, odnosno sufinanciranje boravka djece u dječjemu vrtiću prema Općini Krašić počevši od 19.rujna do početka listopada, odnosno najkasnije do 15.listopada 2022.godine.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti se na web stranici Općine i u dječjemu vrtiću ‘DIDI’ Krašić.

 

Dokumenti


ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU

Skip to content