Na temelju članka 96. stavka 3. i 4.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krašić od 13.09.2022. donesenog po načelniku Općine Krašić, Jedinstveni upravni odjel Općine Krašić objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krašić. Javna rasprava održat će se u vremenu od 19.9.– 26.9.2022. godine. Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krašić bit će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja javne rasprave u vijećnici Općine Krašić, svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 08:00 – 15:00 sati.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krašić održat će se 21. rujna 2022. godine s početkom u 10:00 sati, u vijećnici Općine Krašić, Krašić 101, 10454 Krašić.

 

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krašić mogu se dostaviti tijekom trajanja javne rasprave na adresu: Općina Krašić, Jedinstveni upravni odjel, Krašić 101, 10454 Krašić ili na e-mail adresu: opcina-krasic@zg.t-com.hr, do zaključno 26.09.2022.

 

Javna rasprava

Zaključak

Prijedlog Odluke

Tekstualni dio


6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.1.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.2.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.3.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.4.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.5.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.6.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.7.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.8.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.9.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.10.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.10.a

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.11.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.12.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.13.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.14.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.15.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.16.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.17.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.18.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.19.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.20.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.21.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.22.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.23.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.24.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.25.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.26.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-4.27.

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_5000-SHEMA

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_25000-1. Korištenje i namjena prostora

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_25000-2.1. Pošta i telekomunikacije

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_25000-2.2. Energetski sustav

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_25000-2.3. Vodnogospodarstvo

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_25000-3.1.a Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora 1

6ID_PPUO_KRAŠIĆ_Ponovljeni_PP_KARTE_25000-3.1.b Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora 1.b


Propisi dokumentacija

Zahtjevi

Izvješće o javnoj raspravi

Evidencija postupka

Sažetak za javnost

 

 

Skip to content