Članovi Lovačke udruge ‘Fazan’ Krašić trude se na svojemu području da se o divljači na terenu Općine vodi skrb, a posebno da se spriječe štete koju sve veća brojnost iste prouzročava. Ujedno vode veliku skrb o svojim prostorijama, gdje su u posljednjih nekoliko godina učinili velike pomake i ulaganja na glavnom i pomoćnom objektu. Protekloga vikenda također su izveli vrijedne radove na krovištu lovačkoga doma i tokom subote i nedjelje zamijenili stari i dotrajali pokrov potpuno novim limenim pokrovom. Zaslužuju čestitke na vlastitom angažmanu i aktivnosti oko njihove zajedničke imovine.

Skip to content