Općina  Krašić će nastaviti sa pomoći u obrazovanju učenika i mladih osoba sa svojega područja. I ove godine potrebno je predati Zahtjev u Jedinstveni upravni odjel Općine Krašić kako bi se ostvarila navedena sredstva. Općina će Prema programu socijalnih potreba na području Općine Krašić i na temelju zaključka načelnika Općine Krašić ove godine sufinancirati nabavku pomoćnih radnih materijala za učenike sa područja Općine i to do 250,00  kuna za učenike koji pohađaju I.-IV.razred Osnoven škole,  te do 500,00 kuna za učenika koji pohađaju  V.-VIII.razred  Osnovne škole. Za navedeno je potrebno predati popunjen zahtjev sa priloženim računom od nabavke radnih materijala zajedno sa kopijom osobne iskaznice i kopijom tekućega računa jednog od roditelja/skrbnika.  

Također će Općina Krašić i nadalje sufinancirati trošak prijevoza učenika srednjih škola i redovnih studenata koji redovito putuju od mjesta prebivašta do mjesta škole ili fakulteta. Iznos sufinanciranja je 15 % od vrijednosti mjesečnog pokaza ili mjesečne karte i za isto je također potrebno podnijeti valjani zahtjev Jedinstvenom upravnom  odjelu Općine Krašić.

Zahtjevi će se zaprimati do 30.listopada  2022.godine, osobno u JUO, zemaljskom poštom ili putem elektronske pošte:  juo©krasic.hr.

Skip to content