Koncesionar za sakupljanje otpada na području Općine Krašić obavještava da će se sakupljanje krupnog  (glomaznog) otpada vršiti u mjesecu lipnju i mjesecu prosincu:

13.06.2022.  i  08.12.2022.godine.

VAŽNO: potrebna najava minimalno  3 radna dana ranije na telefon: 049/587-837  ili  e-mail: glomazni@eko-flor.hr

Također sve manje količine otpada koje ne idu u miješani komunalni otpad koji se sortira kod kuće moguće je predati u MRD – mobilna reciklažna dvorišta u Krašiću i Pribiću:

03.03.2022. / 02.06.2022. / 05.09.2022. / 05.12.2022.godine  

 

Više informacija nalazi se na Obavijesti koncesionara koja je upućena na kućnu adresu ili putem telefona:

049/587-837

Skip to content