U srijedu, 29.prosinca održana je skupština Sportske zajednice Općine Kršaić na kojoj su glavne teme bile usvajanja Plana rada i finanacijskoga plana za narednu 2022.godinu. Uz financijski plan bilo je rasprave o načinu financiranja i funkcioniranja Sportske zajednice na području Općine, odnosno izvorima sredstava. Financijski plan u iznosu od  stotinuiosamdesettisuća kuna za narednu godinu jednoglasno je usvojen.

Potrebno će biti više pažnje usmjeriti na dodatne projekte i izvore financiranja, koji su do sada gotovo isključivo bili orjentirani na lokalnu samoupravu, stoga je dobro da je Sportska zajednica nakon tri godine tokom ovog mjeseca učlanjenja kao punopravni član u rad Sportske zajednice Zagrebačke županije i da aktivno sudjeluje u radu iste. Također je tokom ove godine došlo do promjene u rukovodstvu zajednicom, naime Sportsku zajednicu od njezina osnutka 2017.godine vodio je predstavnik Nogometnoga kluba Krašića, a nakon isteka mandata od ove godine od mjeseca listopada predsjednik zajednice je član skupštine ispred Nogometnoga kluba ‘Mladost’ Brezarić, gospodin Krunoslav Cipurić.  

Skip to content