U ponedjeljak, 27.prosinca načelnik Općine preuzeo je u nadležnom Uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša građevinsku dozvolu za gradnju novog dječjeg vrtića kod zgrade Osnovne škole. Nakon brojnih problema vezanih uz sređivanje i uređivanje imovinsko-pravnih odnosa konačno je ishođena građevinska dozvola za gradnju novoga dječjega vrtića za tri vrtićke grupe ili do 60-ero djece, čime bi se dugoročno riješio kvalitetan smještaj sve djece sa područja Općine Krašić i susjedne Općine Žumberak. Projektnu dokumentaciju financirala je Općina Krašić te se nadamo da će se što prije osigurati potrebna financijska sredstva za izgradnju dječjega vrtića. Radi se o investiciji većoj od desetak milijuna kuna.

Skip to content