U srijedu popodne održan je sastanak kontrolora i popisivača Popisnog centra Krašić. Nakon završnog pregleda utvrđeno je da su popisivači završili svako svoje područje i da su popisali stanovnike na području Općine Krašić i Općine Žumberak. Nažalost radi se o vrlo velikom, a slabo naseljenom području, posebno na dijelu Žumberačkoga gorja te su sa te strane popisivači  imali zahtjevan zadatak obilaska vrlo velikog područja, brojnih naselja, a nažalost sa malim brojem stanovnika. Vjerujemo da će više podataka o samome popisu biti uskoro poznato, a podaci će nažalost biti u daljnjemu padu šta se tiče broja stanovnika naših općina.

Skip to content