Tokom ovoga tjedna dovršeno je uređenje i opremanje ureda u zgradi Općine u kojemu će se provoditi poslovi usklađenja nove izmjere za katastarsku općinu Krašić  I. Nakon nabavke nove opreme, namještaja i ostaloga potrebnoga, ugrađena je informatička oprema i svi potrebno da se može započeti sa provođenjem usklađenja. Pozivamo sve vlasnike, suvlasnike, posjednike kod izlaganja njihovih čestica da budu uključeni, točni i savjesni kako bi se veliki posao koji je pred gruntovnom i katastrom te pred svima uključenima bio što kvalitetnije i brže obavljan i dovršen. Da se konačno uskladi stvarno stanje terena sa stanjem u gruntovnim i katastarskim evidencijama.

Za sva pitanja slobodno se obratiti putem telefona, poštom ili elektronskom poštom:

OPĆINA KRAŠIĆ

Krašić 101

10454 Krašić

Tel: +3851 6270 488

E mail: opcina-krasic@zg.t-com.hr

Skip to content