U petak, 11.lipnja održana je 1.sjednica novog saziva općinskoga vijeća na kojoj je konstituiran 8.saziv općinskoga vijeća Općine Krašić. Nakon izbora Mandatne komisije, podnesenog izvješća od strane predsjednika o provedenim izborima i verifikacije mandata, novoizabrani vijećnici položili su i potpisali svečanu prisegu. 
 
Zatim je sjednica nastavljena prema dnevnome redu dalje, gdje se pristupilo izboru Odbora za izbor i imenovanje, koji je potom prihvatio pristigle prijedloge za predsjednika i potpredsjednike općinskoga vijeća Općine Krašić. Na temelju valjanih prijedloga za predsjednika općinskoga vijeća Općine Krašić izabran je gospodin Josip Špoljar, dok su za potpredsjednike izabrani gospodin Josip Rajaković i gospodin Stjepan Novosel.
 
Čestitke svim novoizabranim kolegicama i kolegama vijećnicima osim gospođe Grepo, koja je bila ovlaštena osoba za sazivanje konstituirajuće sjednice općinskoga vijeća, uputio je i načelnik Općine Krašić Josip Petković Fajnik. 
Skip to content