Proteklih dana dovršena je i predana na ishođenja svih potrebnih suglasnosti za izradu glavnoga projekta i ishođenje građevinske dozvole projektna dokumentacija za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava  (odvodnja otpadnih voda) sekundarna kanalizacijska mreža.

Projekt se odnosi na izgradnju kolektora otpadnih voda i kanalizacijske mreže do pročistača otpadnih voda u Brezariću, a radi se o četiri lokacije kolektora:  Brezarić, Penići, Ćuki i Graba, uključujući i zgradu Osnovne škole i dječjega  vrtića.

Ukupna dužina  kolektora i kanalizacijske mreže iznosi  9.100  metara. Trenutno je u tijeku e  konferencija i poziv javnopravnim tijelima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.

Skip to content