Općina  Krašić objavila je 25. siječnja Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti na području Općine Krašić  tokom  2021.godine.
Detalje Javnoga poziva, kao i uvijete te upute za prijavu na isti nalaze se na službenim stranicama Općine Krašić. Sva pitanja vezan uz prijavu može se uputiti telefonom na broj: 01/6270-488 i putem elektronske pošte:  opcina-krasic@zg.t-com.hr

Skip to content