Protekloga tjedna na području Općine nastavljeno je sa akcijama prikupljanja pomoći područjima stradalima u potresu. Nakon što smo dostavili kamion građe i materijala za stradale objekte na području općina Pokupsko i Kravarsko u Zagrebačkoj županiji, u subotu je utovareno i poslano na deponij građevinskoga materijala u Goru kraj Petrinje preko dvijetisuće još kvalitetne betonske cigle koja je skinuta sa sportskoga objekta u Brezariću koji smo zbog oštećenja na statici prinuđeni ukloniti. Istovremeno je i Caritas Župe Pribić pokrenuo akciju prikupljanja sredstava za nabavku jednog ili dva mobilna kontejnera za pomoć potrebitima.

Općina će narednih dana preko posebnog namjenskoga računa pokrenuti prikupljanja sredstava za obnovu domova nadamo se za tri stradale obitelji na području Gline i Petrinje. O detaljima akcije Općina će dati daljnje informacije i upute.

Skip to content