Zagrebačka županija upućuje poziv svim jedinicama lokalne samouprave na svome području da građani preko aplikacije Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, prijave nastala oštećenja od potresa na objektima u svom vlasništvu.
Ministarstvo je otvorilo i call centar za prijavu zgrada oštećenih potresom
0800 2021 na koji mogu prijaviti oštećenja te zatražiti procjenu uporabljivosti svojih građevina.
Prijava za pregled građevina nakon potresa

Više na:
https://mgipu.gov.hr/vijesti/otvoren-call-centar-za-prijavu-zgrada-ostecenih-potresom-0800-2021/11330

Skip to content