U petak, 18. prosinca održana je 24. sjednica općinskoga vijeća općine Krašić. Na početku sjednice predlagač točaka, načelnik općine kazao je da je zatražio da se u dnevni red sjednice uvrsti i točka dnevnoga reda koja se odnosi na II.izmjene i dopune Proračuna općine Krašić za 2020.godinu. Na prošloj sjednici su usvojene sve izmjene i dopune Programa vezanih uz Proračun, a sama II.izmjena i dopuna proračuna nije, jer je za istu glasovalo šest vijećnika. Predsjednik općinskoga vijeća istu nije uvrstio u dnevni red, iako nije bilo valjanog razloga za neuvrštenje.

Nakon toga usvojen je dnevni red na kojem je bilo 20.točka koje se većinom odnose na Proračun za 2021.godinu sa projekcijama za 2022.i 2023.godinu, te na civilnu zaštitu, elementarne nepogode i na kraju Odluku o davanju koncesije za obavljanje usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Krašić.
Proračun Općine za 2021.godinu u visini od 16,1 milijuna kuna usvojen je od strane sedam prisutnih vijećnika, dok su tri prisutna vijećnika bila suzdržana. Svi pripadajući Programi koji se donose uz Proračun su usvojeni, osim Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.godinu za kojega je bilo šestero od ukupno 10 prisutnih vijećnika. Navedenim Programom u visini 5,5 milijuna kuna obuhvaćena je izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta i ulica, pješačkih staza, nogostupa, javnih površina i trgova u Krašiću i Pribiću, javne rasvjete, vatrogasnih i društvenih domova.

Kao posljednja točka dnevnoga reda bila je donošenje Odluke o povjeravanju posla, odnosno davanju koncesije za obavljanje usluge sakupljanja komunalnog i biorazgradivog komunalnoga otpada na području Općine Krašić. Jednoglasno je usvojena Odluka da se navedena koncesija odobrava tvrtci Eko flor d.o.o.iz Oroslavja, koja je i do sada obavljala navedenu uslugu na području Općine Krašić.

Skip to content