Drage  sumještanke, poštovani sumještani,  prijatelji  općine Krašić,

Uistinu mi je čast da vas mogu pozdraviti kao načelnik općine krašIć na ovaj  najsvečaniji dan  naše općine kada obilježavamo 27. rođendan naše općine i kada slavimo  122. Godišnjicu  rođenja našega zaštitnika  blaženoga kardinala alojzija  stepinca ovdje u Krašiću.
Ove godine u posebnim okolnostima, kada nam je pandemija koronavirusa uspjela sve poremetiti i sa kojom se borimo već  puna dva mjeseca, a  zbog koje smo morali dosadašnji način života i rada potpuno  izmijeniti i prilagoditi novonastalim prilikama.
Zbog navedenoga razloga, zbog opasnosti od korona virusa ove godine nismo bili u mogućnosti održati svečanu sjednicu općinskoga vijeća, ali smo srećom mogli barem prisustvovati svečanom misnome slavlju povodom navedenih jubileja

Na  sreću  tokom proteklih  12  mjeseci, posebno tokom 10 mjeseci prije pojave korona virusa uspjelo se raditi  na brojnim kapitalnim projektima na  području  općine,  od kojih ću ukratko nastojati   izdvojiti  značajnije:

U cestogradnji –  nastavljeno je sa uređenjem brojnih cesta, ulica, odvojaka – nerazvrstanih cesta i ulica, od  Krašića, Hutina, Dola i Puškarovoga jarka, Strmca Pribićkog, Radine Gorice,  Jezerina i Careve Drage,  nastavilo se sa radovima na uređenju nerazvrstanih cesta  na području općine tokom  ljetnih mjeseci. Ukupna dužina od  gotovo 1,5  km i vrijednosti preko  650  tisuća  kuna.
Dovršeni su  radovi na sanaciji preostalog većega klizišta u općini uz lokalnu prometnicu Krašić – Škaljevica, Vrhovac  vrijedni  oko  450  tisuća  kuna.
Također su u krajem godine započeti i dovršeni radovi na uređenju  spojne  prometnice između Jezerina i Careve Drage, odnosno općine Krašić i grada Ozlja vrijedni  400 tisuća kuna, dužina prometnice  preko  1,2  km.  Svi navedeni radovi sufinancirani su od strane zagrebačke županije I/ili  ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije.
Krajem godine je županijska uprava za ceste također kompletno uredila prometnicu Strmac Pribićki – Dol i Puškarov Jarak u dužini preko  2,2 km, što daje  ukupno  gotovo  4,0  puna kilometra potpuno novouređenih i asfaltiranih prometnica na području općine. Sva ulaganja u cestogradnju, održavanje  i sanacije prometnica vrijedna su velikih 3  milijuna kuna.  

Trenutno je u pripremi izvršenje dijela novoga ugovora i nadamo se unatoč ovim problemima i ograničenjima uz pandemiju da će biti moguće uskoro započeti sa pripremnim radovima  na  asfaltiranju  nove faze općinskih nerazvrstanih i lokalnih prometnica.

Kada se uz  sve navedeno pobroji  iznimno važna investicija, a koju smo zajednički uz pomoć zagrebačke županije realizirali možemo kazati  nakon godina ‘čekanja’ sa imovinsko-pravnim odnosima, a radi se o prvom javnom parkiralištu za brojne hodočasnike koji nam dolaze u Krašić, koje je površine gotovo 1.800  m2 i vrijednosti gotovo 400 tisuća kuna, a kojemu treba pridodati dva platoa kod  dvd-a Krašić i dvd-a Prekrižje tada su ovi podaci o ulaganjima u uređenje prometnica, uređenje i asfaltiranje parkirališta još i puno većI i radi se o iznosu od ca.  500 tisuća  eura, što smatram da su uistinu velika sredstva i hvale vrijedna ulaganja u cestovnu infrastrukturu na područje naše općine  Krašić.

Usporedno se radilo na sređivanju imovinsko-pravnih poslova, odnosno evidentiranju  postojećih lokalnih prometnica kako bi ih se moglo prijaviti na eu fondove, a stalno isčekujemo konačno ishođenje potrebnih dozvola za proširenje prometnice kod same crkve u Krašiću.
Ukupno je evidentirano ili se dovršava sa evidentiranjem 10-ak kilometara županijskih prometnica i 12 kilometara lokalnih i nerazvrstanih cesta i ulica, što je ukupne  vrijednosti nekih  200  tisuća  kuna.

Elektroenergetske   prilike  –  nastavilo se sa rekonstrukcijama nnm i trafostanica. Posebno je značajno istaći nakon što su postavljeni novi objekti za rasklopišta Jezerine  i  Pribić, za nova trafo područja u našoj općini, ugrađena je oprema u  ista,  kako bi mogla biti puštena u rad  na daljinsko navođenje!
Sve navedeno od iznimne je važnosti za kvalitetnu i postojanu elektroopskrbu kako naših poduzetnika, tako i svih korisnika na području naše općine i susjednog  područja Žumberka.
Osvijetljeno je novom led rasvjetom novo parkiralište, dijelovi ulica, a  spajanjem  na nnm  kapele svetog ivana u Hrženiku  gdje je u planu da se uredi veća ‘stepinčeva šetnica’!
Projekt  led  rasvjete potrebno je ponoviti, tako da vjerujem da će i on uskoro biti uspješno realiziran.
 
Općina je uz  financijske mogućnosti koje postoje  nastavila sa izdvajanjem  značajnih  sredstava za socijalne potrebe, od sufinanciranja prehrane učenicima u osnovnoj školi,  zatim sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca  sa  12,5  % vrijednsoti karte, nabavku opreme za novorođenčad u iznosima od 2.000 kuna za prvo – do 10.000 kuna za obitelji sa više djece i svakako najznačajniji trošak sufinanciranje boravka djece u dječjemu vrtiću, za što izdvajamo preko 15 %  izravnih proračunskih prihoda općine Krašić, velikih  550 tisuća kuna.
Pripomogli  smo potrebnu razliku uz županijska sredstva za nabavku radnih materijala osnovnoškolcima.
Ukupno navedeni program iznosi gotovo  900 tisuća kuna. 

Vatrogastvo – uza sve  poznate  probleme, iznašli smo snage i  mogućnosti značajnim  sredstvima  pripomoćI nabavku nužno potrebne opreme  našim vatrogascima,  tzv. kapitalne investicije, nabavku navalnog vozila za dvd Pribić, za koje je općina izdvojila  vlastitih  170  tisuća  kuna.
I ovih dana smo doznačili  sredstva za nabavku kombi vozila za dvd Krašić u  iznosu od  20  tisuća kuna.
Za daljnju nabavku opreme za naše vatrogasce činiti  ćemo to i nadalje u okviru financijskih mogućnosti.
Podsjetiti ću naša društva imaju vrlo dugu i uspješnu tradiciju, tako dvd Pribić ove godine  slavi velikih  100 godina postojanja, dvd KrašIć  125 godina, a dvd Prekrižje  89 godina. Nakon legalizacije, sređuju se imovinsko-pravni odnosi  za sve javne objekte. A uloženo je i preko 450 tisuća kuna u sanaciju krovišta na  vatrogasnome domu Pribić i unutarnje uređenje vatrogasnoga doma Krašić. Dakle ukupno je u proteklih godinu dana u vatrogastvo na području općine kroz sva izdvojena sredstva uložen iznos od   preko  800  tisuća  kuna.

Vodoopskrba – svakako ipak najznačajnije i dugoročno važne investicije i kroz proteklo razdoblje  odnose  se na vodoopskrbu, jer ne kaže se bez razloga ‘voda je život’!
* nakon izgradnje  novih  bunara na crpilištu u puškarovome jarku ukupne izdašnosti preko  15 l/sec  i  izgradnje spojnog visokotlačnog cjevovoda  do vodospreme u okrugu  I
Spajanja  cjelokupnog  sustava, trenutno se radi  na  važnim projektima, preduvijetima daljnjih velikih i značajnih investicija, izradi projektne dokumentacije za novu vodospremu ‘okrug’ ,   5 km magistralnog  cjevovoda  Puškarov Jarak – Pribić –  KrašIć, zatim cjevovoda  Krašić – Kućer  i  cijevovoda Svrževo – Medven Draga – Čunkova  Draga. Odmah nakon što su potpisani ugovori za navedeno započet je posao i relativno brzo su dovršeni  i  sami projekti, te   se očekuju potrebne dozvole za iste.
Vrijednost  ugovorenih usluga  na izradi   projektne dokumentacije  iznosi  preko  420  tisuća  kuna.
Radimo na projektnim  zadacima i  planira  se  raditi na  projektnoj dokumentaciji   u području  odvodnje  i  pročistača  otpadnih  voda.

Također je izrađena  projektna dokumentacija  za  uređenje mjesnih  groblja.

Poljoprivreda – općina je izdvojila  100 tisuća  kuna za poticanje  bavljenja stočarstvom, ekološkom poljoprivredom, voćarstvom i vinogradarstvom.
* u turističkom dijelu nastojali smo zajedno sa tzo Krašić i nadalje značajnije razvijati i proširivati turističke manifestacije i događanja na području općine.  Svakako je dobro istaknuti tadicionalno ‘stepinčevo’ 10. Veljače ove godine, kuharićevo u ožujku, nakon čega smo na žalost spriječeni organizirati sve planirane manifestacije.
Najviše nedostaju  tradicionalni  ‘Dani  općine  Krašić’  koje bismo imali upravo sada početkom  mjeseca svibnja – na kojima se promovira vinarstvo i kvalitetna vina, športska događanja – atletska utrka, vožnja  bicikla, nordisko hodanje, kulturno-umjetnička događanja, mažoret ples i sl.

Valja se prisjetiti  manifestacije  ‘dani  kruha’ iz  listopada prošle  godine  i  prekrasnoga  događanja u  čast  dvojice  kardinala, koncerta  ‘klape intrade’ u Krašiću  03. Listopada.
Zatim  velikog  i prekrasnoh  hodočašća  i  7. Hrvatsko-slovenskoga susreta  19.Listopada  ovdje u  Krašiću  sa  preko  3.500  hodočasnika  i  gostiju  na  središnjemu  trgu.
Uistinu veliki je potencijal u turističkome dijelu kroz prije svega temelj – vjerski turizam, ali odmah tu dolazi seoski i eko turizam, naslonjeni na park prirode ‘Žumberak’ i susjedna područje gradova Ozlja i Jastrebarsko, te je u tome dijelu potrebna iznimna suradnja i angažman sviju navedenih da bismo značajnije napredovali u kvaliteti turističke ponude. Novi posjetiteljski centar koji će izgraditi i kojim će upravljati javna ustanova  ‘Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje’ dodatni će biti podstrijeh i naglasak da smo dio tog istog parka i posjedujemo uistinu iznimne prirodne ljepote i bogatstva! Park je 4. po veličini u RH, površine  342 km2 i prostire se na području 3 grada i 3 općine!

Najvažaniji i svakako najvrijedniji događaj prošle godine  u našoj općini  odnosi  se  na realizaciju prve faze  projekta  uređenja trga kardinala Franje Kuharića u Pribiću  crkvenom  i  uspješnog postavljanje  kipa  kardinalu kuhariću u povodu  100. godišnjice  njegova rođenja.  To je bio svakako povijesni događaj za našu općinu i pravo malo čudo, koje smo također uspjeli realizirati uz podršku zagrebačke županije i zagrebačke nadbiskupije, a u što je općina uložila preko  300 tisuća  kuna.
Uskoro će također biti dovršeno   uređenje  maloga trga u Krašiću, te se preporučamo i nadamo podršci i resornih ministarstava, kao i  naše  županije, kako  bi  projekt  ‘masterplan razvoja turizma u Općini KrašIć’  nastavio snažno ići  dalje, unatoč ovim velikim nedaćama koje su zadesile  sve nas u Hrvatskoj,  ali i cijeli  svijet u cjelini.

Ponoviti ću da očekujem prije svega od općinskoga vijeća puni  i konstruktivan angažman  i  suradnju, odgovornost i ozbiljnost poradi napretka i razvoja naše općine.
Nismo tu radi sebe, nego radi naše općine.  Isto vrijedi  za  sve udruge  i  sve  one  koji  sudjeluju u javnome  životu naše općine.

I pred kraj da spomenem da sve ovo što smo ostvarili, odradila je općinska uprava od samo 3 zaposlena. Nakon što sam prošle godine  kazao da  smo  konačno nakon dugih gotovo 7  godina  počeli  funkcionirati  ‘punim plućima’, bez opterećenja, zadesila nas je ova nova moderna pošast sa pandemijom  virusa  covid-19 ,  što će na žalost mnoge planirane stvari koje se odnose prije svega na izvore financiranja od strane zagrebačke županije i nadležnih ministarstava ograničiti i smanjiti, jer su naložene svima mjere štednje.
No ne smijemo i nećemo se predati, nikada nije bilo lako i jednostavno stavrati  pa to nije ni sada  u  ovo  naše  vrijeme. Općina će i nadalje  doprinositi  koliko   to bude više moguće  prema  financijskim  mogućnostima  bržem i kvalitetnijem  napretku, razvoju,  te  očuvanju  ovih  naših prekrasnih  ruralnih  područja.
Vrijednost i važnost ruralnih prostora  je  iznimna, a samo kroz projekte i financiranje koje će ih omogućiti može se sačuvati i održati ovo stanovnika što je preostalo u ruralnim područjima lijepe naše i još ovo škola, vrtića, vatrogasnih društava, športskih, kulturnih i svih ostalih udruga koje daju život  našoj  i svim  drugim  općinama  i  gradovima.
Nema toga tko želi, tko može i tko hoće bolje voditi brigu o  svim potrebama lokalne zajednice, od same te zajednice organizirane kroz  lokalnu  upravu  i  samoupravu.
Sve nam  bi bilo  uzaludno i bezvrijedno ako nemamo djece i mladih obitelji, samo u njima nam leži budućnost i napredak kako naroda tako i države.
Lijepo je bilo na  stepinčevo  vidjeti    predsjednika  vlade   republike  hrvatske sa suradnicima , kao i  predsjednika  hrvatskoga  sabora  u  našemu  Krašiću,  na  obilježavanju  60. obljetnice smrti kardinala  Stepinca.

I na kraju zahvaljujem se svojim najbližim suradnicima, općinskim vijećnicima, svima vama drage  sumještanke, poštovani sumještani  što svojim radom i životom na području općine  Krašić doprinosite njezinu napretku  i razvoju, te vam  svima  od  srca  čestitam dan naše općine   Krašić,  dan  naše  osnovne  škole  i   122-i rođendan našega zaštitnika, blaženika i sveca  kardinala Alojzija Stepinca.  Posebna zahvala dragim prijateljima iz grada Slunja, grada Trilja, iz općine Marina, predsjedniku skupštine zagrebačke županije gospodinu Mati Čičku, državnom tajniku u ministarstvu zaštite okoliša i prirode gospodinu Šiljegu što su unatoč mjerama ograničenja na ovaj najsvečaniji dan za našu općinu bili zajedno sa nama u Krašiću i odali dužnu počast našemu zaštitniku i svecu kardinalu Alojziju Stepincu.
 
Neka  nas  sve  uvijek  i svuda  prati  moćni zagovor  našega zaštitnika.

Načelnik  općine  Krašić
Josip  Petković  Fajnik, dipl.oec. 

 

Skip to content