Na 18. sjednici općinskoga vijeća održanoj u petak, 20. prosinca 2019. godine kao najvažnija točka dnevnoga reda od strane usvojen je Proračun općine Krašić za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022.godinu.
Osim o Proračunu načelnik općine predložio je i sve pripadajuće Programe koji se tiču komunalne infrastrukture od cestogradnje i održavanja općinskih prometnica, pješačkih staza, javnih površina, groblji i ostaloga što obuhvaćaju, zatim programe socijalnih potreba, potreba u kulturi, potreba u sportu, koji ukupno iznosi za iduću godinu  11.025.500,00  kuna.

Najvažnije stavke proračuna svakako se tiču cestogradnje gdje je predviđeno 1,275 milijuna kuna vlastitih ulaganja, zatim pješačkih staza 0,9 milijuna kuna, zatim javnih površina trgova u Krašiću i Pribiću sa pola milijuna kuna, II. faza uređenja parkirališta Krašić sa dodatnih  260 tisuća kuna, projektne dokumentacije kod vodoopskrbe i odvodnje od gotovo pola milijuna kuna, ulaganja u javnu rasvjetu i društvene domove, u groblja, te nastavak izdvajanja za naše najmlađe za boravak djece u dječjem vrtiću preko 0,5 milijuna kuna, za nabavku opreme za novorođenčad, nabavku radnih materijala osnovnoškolcima, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i redovnih studenata, stipendije, izdvajanje za sport, što kvalitetniji rad sa mladim uzrastima, očuvanje kulturnih dobara na području općine, nastavak izrade projektnih i prostorno-planske dokumentacije za realizaciju budućih projekata koji će jamčiti daljnji razvoj i napredak općine i posebice razvoja vjerskog i ruralnog turizma na njezinom području i šire.
Proračun je podržan od strane  sedam vijećnika, dok su dva prisutna nezavisna vijećnika, kao i dva vijećnika  HDZ-a  bila suzdržana kod izglasavanja istog. Osim o proračunu raspravljalo se i usklađenju, odnosno o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu, o analizi sustava civilne zaštite, koeficijentima složenosti poslova u upravnom odjelu, o gospodarenju komunalnim otpadom na području općine, načelnikovom izvješću i aktualnim temama.

Skip to content