STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAMProračun

Javna nabavau slikama

OBAVIJEST
O SUKOBU INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE


Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj
90/11) objavljujemo naziv gospodarskog subjekta s kojim Općina Krašić kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

„ H.O.L.Z. – trgovina i posredovanje
građevinskim materijalom i sanitarnim materijalom“
vlasnik Josip Petković Fajnik
Hrženik 1 a, 10454 Krašić